Yeminli Mali Müşavirlik

PrintMailRate-it

​​​​​​

  • Kurumlar vergisi danışmanlık, denetim ve tasdik çalışmaları
  • Vergi hesaplamaları ve vergi optimizasyon çalışmaları
  • KDV ve ÖTV iade ve mahsup hizmetleri
  • Sermayenin ödendiğinin tespitine ait YMM raporları 
  • Sermaye artırımında kullanılan iç fonların tespiti ve ilgili raporların hazırlanması
  • Ar-Ge danışmanlığı ve harcamalarının tasdiki 
  • Yatırım indirimi istisnasına ilişkin tasdik hizmetleri
  • Serbest Bölge Faaliyet Raporları Muafiyet Hükümleri’ne uygun YMM tasdik çalışmaları ​

İrtibat

Contact Person Picture

Korhan Dengiz

+90 212 310 14 00

İletişim

Contact Person Picture

Nil Yılmaz

+90 232 310 14 00

İletişim

Deutschland Weltweit Search Menu