Mali Müşavirlik

PrintMailRate-it

​​​​​​​A617271.jpg 

Müşterilerimizi yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, ilgili ülke ile mevcut olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nı dikkate alarak vergi ve ilgili kanunları ışığında yönlendirmek ve ortaya çıkabilecek muhtemel sorunları önceden tespit ederek mevzuata tam uyumlarını sağlamak amacıyla çeşitli hizmetler sunuyoruz.
 
Ayrıca güncel mevzuat ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda her türlü dijital yenilikten faydalanarak muhasebe sistemlerini günümüz koşullarına adapte ediyoruz. 
 • Muhasebe kayıtları ile ilgili belgelerin mevzuata uygunluğunun ve ilgili kayıtların kontrol edilmesi
 • Aylık/yıllık mali tabloların yorumlanarak şirket yetkililerinin doğru kararları almalarına yardımcı olunması
 • Aylık vergi beyannameleri ve bildirimlerin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi
 • Geçici Vergi ve Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi
 • Mali tabloların hazırlanması veya hazırlanmasına aktif destek verilmesi
 • B/A ve B/S formlarının doğruluğunun kontrol edilmesi ve iletilmesine yardımcı olunması​
 • E-defter, e-fatura ve e-irsaliye uygulamalarına geçiş süreçlerinin yönetilmesi ve ilgili uygulamaya geçilmesine destek verilmesi
 • E-Tuys sistemi üzerinden şirketlere ait bildirimlerin iletilmesi
 • İhtiyaçlara uygun ve etkin muhasebe organizasyonlarının kurulması, geliştirilmesi ve verimli işlerliğinin sağlanması​
 • Yasal defterlerin Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planı gereklerine uygun olarak tutulması ve elektronik ortamda ilgili mercilere iletilmesi
 • Şirket çalışanlarının mesleki konularda eğitilmesi​

İRTIBAT

Contact Person Picture

Mehmet Tarkan

+90 212 310 14 00

İletişim

Contact Person Picture

Asuman Kılıç

+90 212 310 14 00

İletişim

Deutschland Weltweit Search Menu