Finansal Muhasebe

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​B11513310_rsz.jpg

Mali tablolar, şirketlerin planlanan rotalarında istikrarlı ve güvenli bir şekilde yol almaları için verilmesi gereken tüm kararlara temel teşkil eden en önemli bilgi kaynaklarıdır. Şirket yetkilileri dışında çalışanlar, finansal kuruluşlar, tedarikçiler, devlet kuruluşları, yatırımcılar gibi taraflar da mali tablolar yardımı ile şirketin geleceğini etkileme ihtimali yüksek kararlar almaktadır. 
 
Doğru, anlaşılır, şeffaf ve güncel mali tablolar şirketlerin yaşamı için hayati önem taşımaktadır. Karmaşık ve sık değişen mevzuatı dikkate alarak anlaşılır mali tablolar ışığında yatırımcıların hızlı ve doğru kararlar almalarına yardımcı oluyoruz: 
  • Muhasebe işlemlerinin genel kabul görmüş muhase¬be ilkeleri ve ilgili mevzuat esas alınarak yürütülmesi
  • Mali tabloların oluşturulması ve yorumlanması
  • Vergi beyannameleri ve bildirimlerin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi​
  • Grup ve ulusal muhasebe standartları ile olan farklılıkları yorumlayarak, yabancı ortaklar için daha anlaşılır mali tabloların oluşmasının sağlanması
  • Banka işlemlerinin hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi için yardımcı olunması
  • Bütçe hazırlık aşamasında yurt içi ve yurt dışı ilgililere aktif destek verilmesi​

İRTIBAT

Contact Person Picture

Mehmet Tarkan

+90 212 310 14 00

İletişim

Contact Person Picture

Asuman Kılıç

+90 212 310 14 00

İletişim

Deutschland Weltweit Search Menu