Vergi Uygulamalarına İlişkin 5 Soru 5 Cevap

PrintMailRate-it

 KKDF UYGULAMASI

Banner_direction.jpgKaynak Kullanımını Destekleme Fonu gerçek veya tüzel kişi ayrımı yapılmaksızın kullanılan krediler ve vadeli yapılan ithalatlar üzerinden alınan bir fondur. Devamını oku >>

 SÜREKLİ YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASI

Banner_beach.jpgVergi Usul Kanunu Mükerrer 298 / Ç Maddesi kapsamında şartları sağlayan mükelleflere bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerleme olanağı getirilmiştir. Devamını oku >>

 KDV3 BEYANNAMESİ

Banner_water.jpgDar mükellefler tarafından Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda sunulan hizmetler KDV’ye tabidir. Devamını oku >>

 YENİLEME FONU UYGULAMASI

Banner_leuchtturm.jpgAmortismana tabi iktisadi kıymet satışından doğan kârların ilgili dönemde vergilendirilmeyip bilançonun pasifinde bekletilmesi ve üç yıl içinde yenilemenin gerçekleşmesi durumunda, yeni alınan varlıkların amortismanından mahsup edilmesi işlemidir. Devamını oku >>

 PERSONELE SAĞLANAN AYNİ VE NAKDİ YARDIMLAR

Banner_wuerfel.jpgAyni yardım, kişilere parasal destek yerine mal ya da hizmet temini ile yardım etmek anlamına gelmektedir. Nakdi yardım ise, kişilere parasal olarak yardım edilmesini ifade etmektedir. Devamını oku >>

 GERÇEK FAYDALANICININ BEYANI

banner_whiteboard.jpgGerçek faydalanıcı; tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişilerdir. Devamını oku >>

 FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

banner_fallschirm.jpgKullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma isabet eden yabancı kaynaklara ilişkin birtakım maliyet unsurları toplamının %10’u kanunen kabul edilmeyen gider olacaktır. Devamını oku >>

 TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Banner_abakus.jpg25.02.2020 tarihli 2151 No.lu Karar ile Türkiye, OECD’nin Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS) 13 numaralı eylem planında düzenlenmiş olan transfer fiyatlandırması raporlama standartlarına geçmiştir. Devamını oku >>

 ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANI

Banner_Pfeife.jpg2019 yılının son ayında çıkarılan 7194 sayılı Kanun ile 2020 yılı ücret gelirleri toplamı gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşan mükelleflerin beyan-name verme yükümlülüğü doğmuştur. Devamını oku >>

 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Banner839.jpgÖdeme süresi geçmiş, bu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacaklardır. Devamını oku >>

 NAKİT SERMAYE ARTIRIMINDA FAİZ İNDİRİMİ

Banner_0394.jpg

 UYUMLU MÜKELLEFLERE %5 VERGİ İNDİRİMİ

Banner_2875.jpgVergisini zamanında ödeyen, beyan yükümlülüğünü zamanında yerine getiren ve borcu olmayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine sağlanan %5 oranında bir vergi indirimidir. Devamını oku >>

 AR-GE, TASARIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DESTEK VE TEŞVİKLER

Banner_gloves.jpgAr-Ge ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi için çeşitli indirim ve muafiyetler söz konusudur. Faaliyetin kapsamının belirlenmesi için bazı koşullar öngörülmüş ve bu çerçevede vergi indirimleri ile muafiyet hükümleri düzenlenmiştir. Devamını oku >>

İRTİBAT

Contact Person Picture

Nil Yılmaz

+90 232 310 14 00

İletişim

Deutschland Weltweit Search Menu